POISTENIE OSOB

AGENTÚRA ŠIPKOVSKÝ S.R.O.

V čom Vám vieme pomôcť: 

  • životné poistenie ( kapitálové, investičné a poistenie úverov )
  • doplnkové dôchodkové poistenie
  • doplnkové zdravotné poistenie
  • úrazové poistenie
  • poistenie pre dieťa
  • poistenie pohrebných nákladov
  • cestovné (individuálne, rodinné, pracovné, študijné, skupinové ai.)
  • poistenie storno poplatkou zájazdu

  • V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte prostredníctvom emailu alebo telefonicky.