Kontakt

Agentúra ŠIPKOVSKÝ s.r.o.

Kancelária:
Agentúra ŠIPKOVSKÝ s. r. o. 

Račianska 66
831 02 Bratislava 

V prípade záujmu o stretnutie v kancelárii je potrebné o dohodnutie termínu vopred. Ďakujeme za pochopenie.

Sídlo:

Agentúra ŠIPKOVSKÝ s. r. o. 

Pri Kolíske 8, 831 06 Bratislava - Rača

+ 421 918 604 951 


agenturasipkovsky@gmail.com

Vyplnením  a odoslaním kontaktných údajov udeľujem v zmysle článku 6 a článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, meno a telefón za účelom kontaktovania klienta.

Právny základ spracúvania osobných údajov je daný v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.