Referencie

Čo o nás hovoria...

Eye Am, s.r.o.

"Akákoľvek zmena, alebo situácia, je riešená a vyriešená p. Šipkovským promptne a v najvyššej kvalite. Vysoká kompetentnosť, priamosť a spoľahlivosť tvoria dôveryhodnosť p. Šipkovského ako značky. Je pre nás jedným z top príkladov pro -zákazníckeho prístupu v praxi. Ďakujeme!"

Silvia Jamnická

"Maximálna profesionalita, ochota a odborný výklad . Som nesmierne spokojná . Odporúčam služby pána Šipkovského, zároveň mu ďakujem."

Šoltésová

”Agentúra Šipkovský s.r.o., ako aj samotný majiteľ agentúry, má veľmi dobrú až nadpriemernú úroveň pri napĺňaní svojich služieb. Situácie analyzuje a navrhuje rôzne varianty riešenia pre svojho klienta. Ja ako klient, môžem povedať, že jeho jednanie je promptné a vždy podľa požiadaviek klienta, vo svojom odbore je znalec. Pri svojej práci využíva technické aj funkčné vedomosti zo svojej profesie a odboru. Vždy rád poradí formou telefónu, e-mailu. Musím vyzdvihnúť , že vie situáciu dobre rozanalyzovať, identifikovať, vyhodnotiť a ponúknuť najlepšie riešenie. Jeho aktivita a pružnosť prekračuje rámec jeho práce.á

Byť klientom p. Šipkovského - je potešenie a vysoká spokojnosť.

REVITALIS - centrum fyzioterapie

”Ako sme sa presvedčili, pán Šipkovský vypracováva zmluvy naozaj premyslene a individuálne na aktuálne pomery klienta. Overili sme si jeho schopnosti aj pri nemilej škodovej udalosti, neváhal prísť na miesto, pretože nemáme skúsenosti tohto druhu a nevedeli sme, čo treba pripraviť pre poisťovňu, či treba fotodokumentáciu a pod. Hoci v takýchto situáciách je človek vystresovaný, často bezradný, jeho slova razom upokojili celý pracovný tím. Ďakujeme za ľudský a profesionálny prístup."

za REVITALIS - centrum fyzioterapie
Merceková - konateľka“