MAJETKOVÉ POISTENIE FO A POISTENIE PRÁVNICKÝCH OSÔB A SZČO

AGENTÚRA ŠIPKOVSKÝ S.R.O.

V čom Vám vieme pomôcť:

V OBLASTI MAJETKU

 • poistenie nehnuteľnosti ( rodinné domy, byty, chaty, chalupy, garáže ) 
 • poistenie nehnuteľnosti vo výstavbe
 • poistenie domácnosti ( zariadenie aj rekreačné)
 • poistenie bytových domov
 • poistenie motorových a prípojných vozidiel
 • poistenie právnej ochrany (jednotlivca , rodiny, vozidla a vodiča)
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu

V OBLASTI PRODUKTOV PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ

 • havarijné poistenie (KASKO) + poistenie lomu stroja
 • povinné zmluvné poistenie
 • poistenie čelného skla
 • poistenie GAP
 • poistenie právnej ochrany
 • poistenie úrazu prepravovaných osôb
 • poistenie činnosti pracovného stroja
 • poistenie zvláštnej výbavy
 • poistenie batožiny
 • flotilové poistenie súboru vozidiel

V OBLASTI PRODUKTOV PRE ŽIVNOSTNÍKOV, PODNIKATEĽSKÉ A PRIEMYSELNÉ SUBJEKTY

(stavby, domy, byty, podnikatelské priestory, prevádzky, haly, garáže a iné. )

 • poistenie majetku a zásob
 • poistenie budovy vo výstavbe
 • poistenie bytových domov
 • poistenie peňazí a cenín
 • poistenie prerušenia prevádzky
 • poistenie strojov, strojných zariadení, technológií a elektroniky
 • poistenie prepravy ( vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy )
 • stavebno-montážne poistenie
 • poistenie zodpovednosti za škodu
   - spôsobenú pri výkone činnosti
  - spôsobenú pri výkone povolania
  - spôsobenú vadným výrobkom
 • Poistenie profesijnej zodpovednosti pre:
  Auditora
  - Daňového poradcu
  - Účtovníka
  - Lekára
  - Lekárne
  - Neštátne zdravotnícke zariadenie
  - Poľovníka
 • poistenie solárnych zariadení
 • poistenie lesa
 • poľnohospodárske poistenie (plodiny, zvieratá)
 • skupinové úrazové, životné a dôchodkové poistenie
 • a iné.


V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte prostredníctvom emailu alebo telefonicky.