POISTENIE OSÔB

V čom Vám vieme pomôcť:
  • životné poistenie ( kapitálové, investičné a poistenie úverov )
  • doplnkové dôchodkové poistenie
  • doplnkové zdravotné poistenie
  • úrazové poistenie
  • poistenie pre dieťa
  • poistenie pohrebných nákladov
  • poistenie na hory SR
  • cestovné (individuálne, rodinné, pracovné, študijné, skupinové ai.)
  • poistenie storno poplatkou zájazdu

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

0918 604 951, 0918 604 952